Відкритий лист до представників ЗМІ щодо спростування інформації, викладеної в програмі «Наші гроші» від 24.02.2015

Шановні панове!

Вважаємо, що свобода слова в діяльності засобів масової інформації є одним з найважливіших інститутів демократії, тому з великою увагою і повагою державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (далі – Поліграфкомбінат "Україна") ставиться до роботи журналістів, які власною працею створюють передумови для розвитку демократії в Україні та сприяють висвітленню інформації про роботу нашого підприємства.

Водночас, ми були шоковані неправдивою та перекрученою інформацією щодо виготовлення марок акцизного податку, розміщеною та поширеною ЗМІ.

В якості джерела інформації багатьма засобами масової інформації використано інформаційні сюжети "журналістського розслідування" телепрограми "Наші гроші", в яких йдеться про "штрих-коди" марок акцизного податку. Наголошуємо, що інформація поширювана у цих сюжетах не відповідає дійсності, є спотвореною і перекрученою!

В той же час, відповідно до Кодексу професійної етики українського журналіста, журналіст поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний, уникає неповноти або неточностей чи викривлень інформації, неприпустимі недостовірні повідомлення. Журналіст відповідальний перед читачем, слухачем та глядачем.

Постановами Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №455 та від 03.07.2013 №474 затверджено технічні описи та зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, відповідно до яких одним із елементів захисту від підробок марок акцизного податку визначено графічний захисний елемент, який містить інформацію в закодованому вигляді.

Ефективність застосування графічного захисного елементу підтверджено висновком експертизи за результатами комплексної оцінки ефективності захисту від підробок марок акцизного податку, яку проведено Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України. Експертами встановлено, що графічний захисний елемент марок акцизного податку з закодованою графічною інформацією неможливо скопіювати або відтворити, що підтверджує ефективність його застосування.

Технологія графічного захисного елемента відноситься до фізично не клонованих функцій (PUF, Physical Unclonable Function) та ефективно використовується урядом Китаю, Банком Франції, Міжнародною митною організацією (WCO), Інтерполом, контролюючими органами Великобританії та Нідерландів тощо в боротьбі з підробками і контрафактом підакцизних товарів. Фізично неклоновані функції (англ. Physical Unclonable Function, PUF) – це функції, які інтегруються у фізичну структуру продукту під час виробничого процесу та внаслідок наявності безлічі випадкових компонентів функцію неможливо змоделювати або відтворити.

Таким чином, підкреслюємо, що на марках акцизного податку ніколи не друкувався будь-який штрих-код або QR-код.

Натомість, у відеосюжетах програми "Наші гроші", посилання на які розміщують засоби масової інформації, подано суб’єктивні висновки журналістів, які не мають права видавати власні оціночні судження за достовірну інформацію.

Цікавим є те, що в якості експерта в сюжеті було залучено Андрія Тимошенко, який займає посаду директора по виробництву ТОВ "СП "Голографія", що входить до складу Консорціуму "ЄДАПС". Проте в сюжеті не надається інформація щодо особи Андрія Тимошенка. Така тісна співпраця авторів сюжету і представників Консорціуму "ЄДАПС" наводить на думку про сумісну "підготовку" цієї програми і пояснює її упередженість та заангажованість щодо Поліграфкомбінату "Україна".

Підкреслюємо, що інформація щодо будь-яких перевірок захисного графічного елементу невідомих листів із зображенням марок акцизного податку за допомогою невідомого приладу, здійснених журналістами "Наших грошей" та фахівцями Консорціуму "ЄДАПС" є нічим іншим, як фальсифікацією та свідомою спробою дискредитації репутації Поліграфкомбінату "Україна", що легко спростовується висновками уповноважених органів та будь-якими експертами в галузі захищених документів.

Нагадуємо, що до 2012 року в Україні існувала приватна монополія Консорціуму "ЄДАПС" на виробництво документів суворої звітності, при цьому, Поліграфкомбінат "Україна" виконував роботи з виготовлення бланків документів на субпідряді у Консорціуму "ЄДАПС".

Державний Поліграфкомбінат "Україна" на сьогодні є основним конкурентом Консорціуму "ЄДАПС", тому приватна структура продовжує спроби повернути вплив над виготовленням державних документів усіма можливими способами.

Враховуючи вищезазначене, Поліграфкомбінат "Україна" наполягає на невідкладному спростуванні ЗМІ аналогічним способом розміщеної та поширеної інформації щодо марок акцизного податку, джерелом якої є інформаційні сюжети телепрограми "Наші гроші" або інші інформаційні джерела з посиланням на "Наші гроші".

В свою чергу, Поліграфкомбінат "Україна", за необхідності, готовий надати будь-які додаткові обґрунтовані коментарі ЗМІ щодо порушеного питання.