Інформація про діяльність

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Статут державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Звіт про фінансовий стан за 2013 рік

Звіт про фінансовий стан за 2014 рік

Звіт про фінансовий стан за 2015 рік

Звіт про фінансовий стан за 1 квартал 2016 рік

Звіт про фінансовий стан за І півріччя 2016 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року

Звіт про власний капітал за 2016 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2016 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Звіт незалежного аудитора

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Поліграфкомбінату "Україна" та заходи щодо управління такими ризиками

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2017 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2017 року

Наказ про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Статут державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (нова редакція)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2017 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2017 року

Антикорупційна програма державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2017 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року